KALKBRANDER YZERFONTEIN LIME KILNS

Met die stigting van die verversingspos aan de Caap de Goede Hoop het die VOC nie oor sement beskik om te bou nie.   Reeds sedert daardie vroegste tye het die Nederlanders kalkbranders opgerig en mossels gebrand om “bindmateriaal” vir bouwerke te verkry.

‘n Kalkbrander is bo-gronds gebou met kalkklippe wat nie blus as hulle baie warm word nie. In die oond is ‘n fyn rooster geplaas met bo-op afwisselende lae mosselskulpe en hout. Wanneer die hitte en vuur die skulp verpoeier, val die fyn as deur die rooster, Daarna word dit met water besprinkel, deurmekaar gewerk en in ‘n blushok gegooi voordat die wit poeier as bindmiddel in die plek van sement gebruik word. Die bekende Kasteel in Kaapstad en baie plaashuise in die Sandveld is hiermee gebou. Sout is ook by die poeier gevoeg en die gebluste kalk is wyd gebruik om die buitekant van geboue af te wit. Dierevet is bygevoeg om beter te bind en om die kalk meer waterdig te maak.

Die twee kalkoonde langs die R315, oppad na Yzerfontein, is die enigste voorbeelde wat nog besigtig kan word en was nog so onlangs soos 1976 in gebruik.

Met hierdie replica (op een-derde skaal) poog die Yzerfontein Toerisme Buro om ‘n belangrike kultuur-historiese nalatenskap vir die publiek meer toeganklik te maak.

KALKBRANDER YZERFONTEIN LIME KILNS

YZERFONTEIN LIME KILNS:

With the establishment of the refreshment station at de Caap de Goede Hoop by

The IOC there was no cement available for building purposes.

The Dutch built lime kilns to burn mussels to form a binding material to be used as cement.

The lime kiln was built above ground level, with lime stones which did not crack when it becomes very hot. In the oven you would find a fine gridiron and on it they placed layers of mussel shells and wood. The heat of the fire turned the shells into a fine ash, which then fell through the gridiron. The ash was then mixed with water and placed in a evaporating enclosure to enable it to turn into a type of lime. It was used as a binding material in place of cement.

The Castle in Cape Town and many farm houses in the Sandveld on the West Coast was built with it. Salt was added to the lime and was widely used to white wash the outsides of buildings. Animal fat was added to help with the binding properties of the lime and to waterproof the surface.

The two lime kilns on the R315, on route to Yzerfontein, were still in use in 1976.

With this replica (on third scale) the Yzerfontein Tourism Bureau attempts to bring this important cultural and historic inheritance to the public.

Where is the “Pearl” of the West Coast

Contact Details

Telephone:
022 451 2985
Postal address:
P.O. Box 205, Yzerfontein, 7351
Physical Address:
46 Main road, Yzerfontein

Copyright © 2019 Yzerfontein Tourism. All Rights Reserved.
Telephone: 022 451 2985 | Postal address: P.O. Box 205, Yzerfontein, 7351 | Physical Address: 46 Main road, Yzerfontein
Powered by IT Giant Web